SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Etosuximid*

Etosuximid*S_Etosuximid*

Etosuximid* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

P_Etosuximid*

Etosuximid* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná


Etosuximid* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14693
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 200 - 5000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceEtosuximid* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Etosuximid*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14692
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo celé
Mezní hodnoty: 0 - 20 - 200 - 5000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace