SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Everolimus*

Everolimus*B_Everolimus*

Everolimus* (B; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná


Everolimus* (B; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: B
Komponenta: Everolimus*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 15029
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "menší než"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1,5 - 50 - 200
MTV: X, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
B
*
Hmotnostní koncentrace