SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Plazmatický koagulační faktor V - kontrolní plazma

Faktor V - kontrolaP_Faktor V - kontrola

Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální
Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace) Neaktuální
Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace (det. impulz)) Neaktuální
Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagul. (det. magn.)) Neaktuální
Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace (opticky)) Neaktuální


Faktor V - kontrola (P; rel. čas [1] *) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor V - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 07780
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor V

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Relativní časFaktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor V - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace
Klíč: 07781
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor V

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace
Relativní časFaktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace (det. impulz)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor V - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. impulzem)
Klíč: 07782
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor V

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. impulzem)
Relativní časFaktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagul. (det. magn.)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor V - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (det. změn mag. pole)
Klíč: 07783
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor V

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (det. změn mag. pole)
Relativní časFaktor V - kontrola (P; rel. čas [1] koagulace (opticky)) Neaktuální

Systém: P
Komponenta: Faktor V - kontrola
Druh veličiny: Relativní čas
Jednotka: 1
Procedura: Koagulace (opticky)
Klíč: 07784
Gesce: hematologie
Vznik: Signály a pomocné hodnoty měřidel, vnitrolaboratorní
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1,50 - 2,00
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Proteiny
Poznámka:
Stanovení hodnot kontrolní plazmy pro faktor V

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
Koagulace (opticky)
Relativní čas