SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.)S_Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] *)
Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] FPIA)
Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

P_Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] *)
Gentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] FPIA)
Gentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

REPI_Gentamicin (massc.)

Gentamicin (massc.) (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)


Gentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01849
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin (massc.)
S
*
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] FPIA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01850
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Při frakcionované i.v. aplikaci odběr 30 minut po infúzi (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Při i.m. aplikaci 60 minut po injekci (peak, maximum) a před další aplikací (trough, minimum). Dávku léku a časy odběru přesně udávejte na požadavkovém listě. Transport v chladu.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 1 dText abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin (massc.)
S
FPIA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (S; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: S
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 17465
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin (massc.)
S
IA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] *)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 01847
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin (massc.)
Gentamicin (massc.)
P
*
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] FPIA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: FPIA
Klíč: 01848
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin (massc.)
Gentamicin (massc.)
P
FPIA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (P; hmot. konc. [mg/l] IA)

Systém: P
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: IA
Klíč: 17464
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0,01 - 20 - 100
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
P_Gentamicin (massc.)
Gentamicin (massc.)
P
IA
Hmotnostní koncentraceGentamicin (massc.) (Blok interpretační; TYPE [-] pro datový přenos)

Systém: Blok interpretační
Komponenta: Gentamicin (massc.)
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Datový přenos
Klíč: 20469
Gesce: informatika
Vznik: Interpretace k položce - hodnocení výsledku
Typ položky: B
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: blok textu
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě
Směs izomerních aminoglykosidových antibiotik (Gentamicin C1, C1A, C2), produkován Micromonospora purpurea. Gentamicin zasahuje do syntézy proteinů bakterií na úrovni 30S ribosomálních podjednotek a má zřejmě také sekundární vliv na funkci cytoplasmatické membrány. Působí velmi často baktericidně, jen v koncentracích zhruba do 3 mg/l spíše bakteriostaticky.

Referenční meze

Viz též:
Gentamicin (massc.)
Blok interpretační
Datový přenos
Typ