SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Glukóza (oGTT, +0)*

Glukóza (oGTT, +0)*



P_Glukóza (oGTT, +0)*

Glukóza (oGTT, +0)* (P; látková konc. [mmol/l] *) Druhotná


Glukóza (oGTT, +0)* (P; látková konc. [mmol/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Glukóza (oGTT, +0)*
Druh veličiny: Látková koncentrace
Jednotka: mmol/l
Procedura: *
Klíč: 16498
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,1 - 2,0 - 15,0 - 100,0
MTV: X, BP, SP
Třída hlavní: Sacharidy
Poznámka:
Jako druhotné byly připojeny 3 položky pro zjednodušenou formu sdělování vyšetření OGTT, stávající upřednostňovaná forma sdělování OGTT prostřednictvím SCI (sledování v časovém intervalu) se nemění a pokud používaný LIS takto umí pracovat, vše zůstává beze změny. Nově doplněné položky využijí LIS, které nevytvářejí strukturu pro SCI a řeší přenos OGTT vlastní „lokální“ formou. Podrobnější informace - viz "Repet."


Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:



Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Glukóza (oGTT, +0)*
P
*
Látková koncentrace