SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

GlutarylkoenzymA-dehydrogenáza

GlutarylCoA-dehydrogenázaLYM(VB)_GlutarylCoA-dehydrogenáza

GlutarylCoA-dehydrogenáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
GlutarylCoA-dehydrogenáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] chromatografie-GC/MS)


GlutarylCoA-dehydrogenáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: GlutarylCoA-dehydrogenáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: *
Klíč: 09525
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 0,15 0,30 0,44 0,56 10,00 100,00 1000,0 nkat/g

Viz též:
Lymfocyty(vB)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnostGlutarylCoA-dehydrogenáza (Lymfocyty(vB); kat.akt./hmot. [nkat/g] chromatografie-GC/MS)

Systém: Lymfocyty(vB)
Komponenta: GlutarylCoA-dehydrogenáza
Druh veličiny: Poměr katal. aktivita/hmotnost
Jednotka: nkat/g
Procedura: Chromatografie-GC/MS
Klíč: 09526
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 2 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 100 - 1000
MTV: X, BP
Třída hlavní: Enzymy
Poznámka:
jednotka - nkat/g bílkoviny

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev venózní
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 12 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány lymfocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných lymfocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
0D 99R 0 0,15 0,30 0,44 0,56 10,00 100,00 1000,0 nkat/g

Viz též:
Lymfocyty(vB)
Chromatografie-GC/MS
Poměr katal. aktivita/hmotnost