SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Haloperidol*

Haloperidol*S_Haloperidol*

Haloperidol* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

P_Haloperidol*

Haloperidol* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná


Haloperidol* (S; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14695
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 20 - 1000
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceHaloperidol* (P; hmot. konc. [µg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Haloperidol*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: µg/l
Procedura: *
Klíč: 14694
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 2 - 20 - 1000
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace