SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hlenová vlákna

Hlenová vláknaU_Hlenová vlákna

Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] *)
Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] mikroskopie)


Hlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] *)

Systém: U
Komponenta: Hlenová vlákna
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: *
Klíč: 12333
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA, KVAL, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z pěti ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
*
Arbitrární koncentraceHlenová vlákna (U; arb. konc. [arb.j.] mikroskopie)

Systém: U
Komponenta: Hlenová vlákna
Druh veličiny: Arbitrární koncentrace
Jednotka: arb.j.
Procedura: Mikroskopie
Klíč: 12334
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: F
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: formalizovaný text dle MTV -plný
Mezní hodnoty:
MTV: X, UA, KVAL, USED
Třída hlavní: Korpuskulární entity
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci základního chemického vyšetření moče. Stanovení lze provést i z pěti ml moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 hText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Arbitrární koncentrace