SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Fenytoin*

Fenytoin*S_Fenytoin*

Fenytoin* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

P_Fenytoin*

Fenytoin* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná


Fenytoin* (S; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: S
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14711
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 5 - 100
MTV: X, SP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravyText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceFenytoin* (P; hmot. konc. [mg/l] *) Druhotná

Systém: P
Komponenta: Fenytoin*
Druh veličiny: Hmotnostní koncentrace
Jednotka: mg/l
Procedura: *
Klíč: 14710
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 5 - 100
MTV: X, SP, BP
Třída hlavní: Léky
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravouText abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
P
*
Hmotnostní koncentrace