SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty (RDW)

Erytrocyty (RDW)ERC(B)_Erytrocyty (RDW)

Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] *)
Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] výpočet) Neaktuální
Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] počítání částic (imp.))


Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] *)

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty (RDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: *
Klíč: 04768
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Distribuční šíře velikosti erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

Referenční meze

Viz též:
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (B)
*
Relativní směrodat. odch. výběr.Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] výpočet) Neaktuální

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty (RDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: Výpočet
Klíč: 13835
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0,02 - 0,05 - 0,5 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit. Je-li krev uskladněna v lednici, je potřeba před analýzou nechat vytemperovat zkumavku na pokojovou teplotu.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
2 - 8 °C: 24 hText abstraktu ke komponentě
Distribuční šíře velikosti erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 15R 0,020 0,050 0,090 0,115 0,145 0,200 0,500 0,900 1
15R 99R 0,020 0,050 0,090 0,100 0,152 0,200 0,500 0,900 1

Viz též:
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (B)
Výpočet
Relativní směrodat. odch. výběr.Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [1] počítání částic (imp.))

Systém: Erytrocyty (B)
Komponenta: Erytrocyty (RDW)
Druh veličiny: Relativní směrodat. odch. výběr.
Jednotka: 1
Procedura: Počítání částic (impedance)
Klíč: 04769
Gesce: hematologie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 0 - 0 - 1 - 1
MTV: X, BP
Třída hlavní: Krevní buňky a vztažené pojmy
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírá se žilní, arteriální, nebo kapilární krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 5 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
V rutinním provoze je nutné vzorek krve měřit nejdříve 20-30 minut od odběru. Před analýzou je nutné krev dobře šetrně promíchat 5-10 minut.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 hText abstraktu ke komponentě
Distribuční šíře velikosti erytrocytů reprezentuje šíři histogramu červených krvinek podle jejich objemu. RDW vypovídá o anizocytóze erytrocytů.

Referenční meze
S Věk od Věk do MHD Nízké Snížené DRM HRM Zvýšené Vysoké MHH Jedn. Další údaje
1D 15R 0,020 0,050 0,090 0,115 0,145 0,200 0,500 0,900 1
15R 99R 0,020 0,050 0,090 0,100 0,152 0,200 0,500 0,900 1

Viz též:
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (B)
Počítání částic (impedance)
Relativní směrodat. odch. výběr.