SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Gradient albuminu sérum - ascites

Gradient albuminu sérum - ascitesPT_Gradient albuminu sérum - ascites

Gradient albuminu sérum - ascites (Pt; Rozdíl hmot. koncentrací [g/l] výpočet)


Gradient albuminu sérum - ascites (Pt; Rozdíl hmot. koncentrací [g/l] výpočet)

Systém: Pt
Komponenta: SAAG
Druh veličiny: Rozdíl hmotnostních koncentrací
Jednotka: g/l
Procedura: Výpočet
Klíč: 16338
Gesce: biochemie
Vznik: Měřené, odvozené nebo pozorované v laboratoři
Typ položky: NF
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 1 desetinné místo
Mezní hodnoty: 0 - 1 - 50 - 100
MTV: CALC
Třída hlavní: Výpočty
Poznámka:

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt_Gradient albuminu sérum - ascites
Pt
Výpočet