SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hustota (sdělovaná oddělením laboratoři)

Hustota (sdělovaná)U_Hustota (sdělovaná)

Hustota (sdělovaná) (U; Hustota [kg/m^3] měření hustoty)


Hustota (sdělovaná) (U; Hustota [kg/m^3] měření hustoty)

Systém: U
Komponenta: Hustota (sdělovaná)
Druh veličiny: Hustota
Jednotka: kg/m^3
Procedura: Měření hustoty
Klíč: 20410
Gesce: informatika
Vznik: Laboratorní informace (objem,čas sběru,odběr,stav,pozn)
Typ položky: N
Formát ref. mezí: referenční meze "od - do"
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 990 - 1002 - 1040 - 1100
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Slouží pouze pro sdělování hodnoty z oddělení do laboratoře při komunikaci on-line.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál: Moč
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
U
Hustota