SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Tělesná hmotnost aktuální

Hmotnost aktuálníPT_Hmotnost aktuální

Hmotnost aktuální (Pt; hmotnost [kg] vážení)


Hmotnost aktuální (Pt; hmotnost [kg] vážení)

Systém: Pt
Komponenta: Hmotnost aktuální
Druh veličiny: Hmotnost
Jednotka: kg
Procedura: Vážení
Klíč: 20042
Gesce: informatika
Vznik: Klinické informace o pacientovi
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 300
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:
Položka sdělovaná klinickým oddělením (ambulancí). Současná hmotnost pacienta. Je využívána pro výpočty a korekce.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Vážení
Hmotnost