SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Tělesná hmotnost standardní

Hmotnost standardníPT_Hmotnost standardní

Hmotnost standardní (Pt; hmotnost [kg] vážení)


Hmotnost standardní (Pt; hmotnost [kg] vážení)

Systém: Pt
Komponenta: Hmotnost standardní
Druh veličiny: Hmotnost
Jednotka: kg
Procedura: Vážení
Klíč: 20669
Gesce: informatika
Vznik: Klinické informace o pacientovi
Typ položky: N
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: číslo na 3 desetinná místa
Mezní hodnoty: 1 - 300
MTV:
Třída hlavní: Antropometrické veličiny
Poznámka:
Položka sdělovaná klinickým oddělením (ambulancí). Jedná se o běžnou hmotnost nemocného, před náhlou změnou zdravotního stavu.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Pt
Vážení
Hmotnost