SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cytogenetická vyšetření

Cytogenetická vyšetřeníREQ_Cytogenetická vyšetření

Cytogenetická vyšetření (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)


Cytogenetická vyšetření (Žádost; TYPE [-] skupinové ordinování)

Systém: Žádost
Komponenta: Cytogenetická vyšetření
Druh veličiny: Typ
Jednotka: -
Procedura: Skupinové ordinování
Klíč: 20844
Gesce: informatika
Vznik: Objednávka skupinová formalizovaná
Typ položky: P
Formát ref. mezí: bez referenčních mezí
Formát hodnoty: prázdná položka
Mezní hodnoty:
MTV:
Třída hlavní: Informační systémy - obecně
Poznámka:
Jsou připravené podklady pro exaktní zapracování do NČLP a datového standardu. Pokud se najde alespoň jeden tvůrce LIS nebo jiných IS, který bude ochoten se problematikou zabývat, vzniknou speciální datové bloky DS a další položky NČLP.

Podklady pro preanalytickou fázi
Materiál:
Odběr do:Text abstraktu ke komponentě

Referenční meze

Viz též:
Žádost
Typ