SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Krevní buňky, jejich pozměněné formy a charakteristiky

AB0 aglutinogeny
AG stimul. ACA - kontr.
AG stimul. ADP - kontr.
AG stimul. ADR - kontr.
AG stimul. COL - kontr.
AG stimul. RIS - kontr.
AG stimul. TRO - kontr.
Agregace samovol.- kontr
Agregace samovolná
Agregace stimul. - ACA
Agregace stimul. - ADP
Agregace stimul. - ADR
Agregace stimul. - COL
Agregace stimul. - COL/ADP Neaktuální
Agregace stimul. - COL/ADR Neaktuální
Agregace stimul. - RIS
Agregace stimul. - TRAP
Agregace stimul. - TRO
Agregace stimulovaná - CPG
Agregace trombocytů (AUC)
Agregace trombocytů (CPG, T50)
Agregace trombocytů (desagregace)
Agregace trombocytů (desagregace, jednotka)
Agregace trombocytů (kolagen, latence)
Agregace trombocytů (maximální amplituda)
Agregace trombocytů (maximální amplituda, jednotka)
Agregace trombocytů (strmost křivky)
Agregace trombocytů (strmost křivky, jednotka)
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/ADP
Analýza destičkových funkcí (PFA) - COL/EPI
Analýza destičkových funkcí (PFA) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (PFA) -popis a interpretace
Analýza destičkových funkcí (VN) - ASA
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y
Analýza destičkových funkcí (VN) - P2Y inhibice
Antigeny na erytrocytech
Antigeny Rh na erytrocytech
B-lymfocyty
Bazofilní metamyelocyty
Bazofilní myelocyty
Bazofilní řada - BM
Bazofilní segmenty
Bazofilní tyče
Bazofily
BTL
Buňky
Buňky cCD22+
Buňky cCD3+
Buňky CD10+
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD103+
Buňky CD117+
Buňky CD11a+
Buňky CD11b+
Buňky CD11c+
Buňky CD122+
Buňky CD13+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD138+
Buňky CD14+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD14+/HLA-DR+
Buňky CD15+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD152+
Buňky CD154+
Buňky CD16+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD17+
Buňky CD18+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD1a+
Buňky CD2+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD2+/CD4+
Buňky CD2+/CD8+
Buňky CD20+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD21+
Buňky CD22+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD23+
Buňky CD24+
Buňky CD25+ Neaktuální
Buňky CD25+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD26+
Buňky CD27+
Buňky CD28+
Buňky CD29+
Buňky CD3+
Buňky CD3+ Neaktuální
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD16+/CD56+
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD30+
Buňky CD31+
Buňky CD32+
Buňky CD33+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD37+
Buňky CD38+
Buňky CD38+/138+/45+
Buňky CD38+/138+/56+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+
Buňky CD4+ Neaktuální
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD40L+
Buňky CD41+
Buňky CD42+
Buňky CD42a+
Buňky CD42b+
Buňky CD43+
Buňky CD44+
Buňky CD45+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD49+
Buňky CD5+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD50+
Buňky CD54+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD56+
Buňky CD57+
Buňky CD58+
Buňky CD59+
Buňky CD6+
Buňky CD61+
Buňky CD62+
Buňky CD62L+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD63+
Buňky CD64+
Buňky CD65+
Buňky CD66b+
Buňky CD66c+
Buňky CD69+
Buňky CD7+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD71+
Buňky CD79a+
Buňky CD79b+
Buňky CD8+
Buňky CD8+ Neaktuální
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD80+
Buňky CD83+
Buňky CD86+
Buňky CD9+
Buňky CD90+
Buňky CD94+
Buňky CD95+
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky CDMDR gp170+
Buňky cIgM+
Buňky ckappa+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambd+/mCD19+
Buňky clambda+
Buňky FMC7+
Buňky glyA+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-DR+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky lambda+
Buňky MPO+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky NK
Buňky sIgM+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Buňky TdT+
Červená řada - BM
Duffy systém - Fy a
Duffy systém - Fy b
E-rozety
Eozinofilní metamyelocyt
Eozinofilní myelocyty
Eozinofilní řada - BM
Eozinofilní segmenty
Eozinofilní tyče
Eozinofily
ERC obsahující HBF
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty
Erytrocyty
Erytrocyty (glomerul.)
Erytrocyty (hematokrit)
Erytrocyty (RDW)
Erytrocyty (RDW-SD)
Erytrocyty čerstvé
Erytrocyty kvalitativně
Erytrocyty morušovité
Erytrocyty s Heinzovými tělísky
Erytrocyty s protilátkou
Erytrocyty semikvant.
Erytrocyty senzibilizované (kval.)
Fagocytární aktivita
Fagocytární index
Fagocyty
FW Neaktuální
FW za 1 h
FW za 2 h
Granulocytární řada - BM
Granulocyty
Granulocyty fagocytující
Granulocyty fagocytující *
Hodnoc. cytoch. nálezu
Hodnoc. Fe v kost. dřeni
Holá jádra
Chemotaxe
Kell systém - K
Kell systém - k
Kidd systém - Jka
Kidd systém - Jkb
Krev
Krev (průkaz)
Krev kvalitativně
LE buňky
LE buňky kvalitativně
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty
Leukocyty kvalitativně
Leukocyty semikvantitativně
Leukocyty*
Lewis systém - Lea
Lewis systém - Leb
LIF (agaróza)
LIF (agarózová kapka)
LIF (kapilára)
Lutheran systém - Lua
Lutheran systém - Lub
Lymfoblast
Lymfocyty
Lymforetikulární řada-BM
M-rozety
Makroblast
Malá jádra leukocytů
Mastocyt
Megakaryoblast
Megakaryocyt
Megaloblast bazofilní
Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Mitóza erytrocytární
Mitóza granulocytární
Mitóza leukocytární
Mitóza lymfocytární
Mitóza megakaryocytární
Mitóza monocytární
MNSs systém - M
MNSs systém - N
MNSs systém - S
MNSs systém - s
Monoblast
Monocytární řada (kostní dřeň)
Monocyty
Mononukleáry
Mononukleáry (mono+lymfo)
Myeloblast
Neutrofil.metamyelocyty
Neutrofilní myelocyty
Neutrofilní řada - BM
Neutrofilní segmenty
Neutrofilní tyče
Neutrofily
Nezařad. buňky (bílá řada)
Normoblast bazofilní
Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblasty (periferní krev a.)
Normoblasty (periferní krev)
Osmot. rez. - hodnocení
Osmot. rez. max. - kont.
Osmot. rez. min. - kont.
Osmotická rezistence Neaktuální
Osmotická rezistence maximální
Osmotická rezistence minimální
P systém - P1
Plazmatické buňky
Plazmoblast
Poměr (CD4+):(CD8+)
Popis a interpret. agreg. nálezu
Popis změn b.(B)
Popis změn b.(dřeň)
Popis změn b.(tek.)
Popis změn erytroc.
Popis změn leukoc.
Popis změn tromb.
Proerytroblast
Prolymfocyty
Promegakaryocyt
Promegaloblast
Promonocyt
Promyelocyt
Retikulární buňky
Retikulocyt (MCVR)
Retikulocyty
Retikulocyty (IRFH)
Retikulocyty (IRFMH)
Rh C
Rh c
Rh Cw
Rh D
Rh D + weak
Rh E
Rh e
Schizocyty
Sideroblasty
Sideroblasty prsténčité
Siderocyty
Siderofágy
Střední jádra leukocytů
Suma lymfocytárních subpopulací
Suma lymfocytárních subpopulací*
Trombocyt (MPC)
Trombocyt (MPM)
Trombocyt (MPV)
Trombocyty
Trombocyty (nezralá frakce)
Trombocyty (PCDW)
Trombocyty (PDW)
Trombocyty (PDW-SD)
Trombocyty (PMDW)
Trombokrit
Tumorózní buňky
Typizace erytroctů - popis
Velká jádra leukocytů
Vysoce fluorescenční buňky
Vysoce fluorescenční buňky (poměr)