SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Položky vypočítávané

1-metylhistidin/kreatinin
2,8-dihydroxyadenin/kreatinin
2-aminoadipát/kreatinin
2-aminobutyrát/kreatinin
2-aminoizobutyrát/kreatinin
2-oxoglutarát/kreatinin
3,4-dihydroxyfenylacetát/kreatinin
3-hydroxybutyrát/kreatinin
3-hydroxyizovalerát/kreatinin
3-hydroxypropionát/kreatinin
3-metylhistidin/kreatinin
4-aminobutyrát/kreatinin
4-hydroxyfenylacetát/kreatinin
4-hydroxyfenyllaktát/kreatinin
4-hydroxyfenylpyruvát/kreatinin
Acetoacetát/kreatinin
Adenin/kreatinin
Adipát/kreatinin
Alanin/kreatinin
Albumin/kreatinin
Albumin/Protein celkový v moči
Albumino-globulinový kvocient
Albuminový index (Csf/P)
Albuminový index (Csf/S)
Alfa-1-mikroglobulin/Albumin
Alfa-1-mikroglobulin/kreatinin
Alfa-2-makroglobulin/Albumin
Allopurinol/kreatinin
Anion gap
Anion gap korigovaný
Antitrombin-ratio Neaktuální
APC-rezistence (s def. FV) - normalizovaný poměr
APC-rezistence (s def. FV) - poměr
APC-rezistence - normalizovaný poměr
APC-rezistence - ratio
APC-rezistence na principu RVVT - poměr
APCR ratio - kontrola Neaktuální
Apo AI/Apo B
APTT - LA poměr
APTT - normalizovaný poměr
APTT - poměr
APTT LA necitlivý - poměr
APTT LA směs 1+1 - LCA
Arginin/kreatinin
Arterio-venózní diference kyslíku
Asparagin/kreatinin
Aspartát/kreatinin
AUC (MPA, CYA)
AUC (MPA, TAC)
Base excess
Base excess(ECT)
Bazofilní řada - BM
Beta-2-mikroglobulin/kreatinin
Beta-alanin/kreatinin
Biopterin celkový/kreatinin
Buňky CD10+/CD2+
Buňky CD10+/CD38+
Buňky CD13+/CD15+
Buňky CD13+/CD33+
Buňky CD14+/CD16+
Buňky CD14+/CD33+
Buňky CD14+/CD38+
Buňky CD14+/HLA DR+
Buňky CD15+/CD16+
Buňky CD15+/CD30+
Buňky CD15+/CD33+
Buňky CD16+/CD64+
Buňky CD18+/CD11a+
Buňky CD18+/CD11b+
Buňky CD18+/CD11c+
Buňky CD19+/CD10+
Buňky CD19+/CD11c+
Buňky CD19+/CD23+
Buňky CD19+/CD25+
Buňky CD19+/CD34+
Buňky CD19+/CD40+
Buňky CD19+/CD56+
Buňky CD19+/CD69+
Buňky CD19+/CD71+
Buňky CD19+/CD86+
Buňky CD19+/CD95+
Buňky CD19+/kappa+
Buňky CD19+/lambda+
Buňky CD2+/CD25+
Buňky CD2+/CD3+
Buňky CD20+/CD11c+
Buňky CD20+/CD25+
Buňky CD20+/CD38+
Buňky CD20+/CD5+
Buňky CD20+/CD62L+
Buňky CD20+/CD79b+
Buňky CD20+/kappa+
Buňky CD20+/lambda+
Buňky CD20+/sIgM+
Buňky CD22+/CD11c+
Buňky CD22+/CD38+
Buňky CD22+/sIgM+
Buňky CD25+/CD3+
Buňky CD3+/CD11a+
Buňky CD3+/CD152+
Buňky CD3+/CD16+
Buňky CD3+/CD19+
Buňky CD3+/CD25+
Buňky CD3+/CD30+
Buňky CD3+/CD38+
Buňky CD3+/CD4+
Buňky CD3+/CD45RA+
Buňky CD3+/CD45RO+
Buňky CD3+/CD56+
Buňky CD3+/CD69+
Buňky CD3+/CD71+
Buňky CD3+/CD8+
Buňky CD3+/CD80+
Buňky CD3+/CD95+
Buňky CD3+/HLA-DR+
Buňky CD3+/TCR alfa, beta
Buňky CD3+/TCR gama, delta
Buňky CD3-/CD56+
Buňky CD33+/CD13+
Buňky CD33+/CD7+
Buňky CD33+/HLA-DR+
Buňky CD34+/CD33+
Buňky CD36+/CD14+
Buňky CD36+/glyA+
Buňky CD38+/138+/45+
Buňky CD38+/138+/56+
Buňky CD38+/CD13+
Buňky CD38+/CD138+
Buňky CD38+/CD19+
Buňky CD38+/CD33+
Buňky CD38+/CD45+
Buňky CD38+/CD56+
Buňky CD38+/HLA-DR+
Buňky CD38+/kappa+
Buňky CD38+/lambda+
Buňky CD38+/sIgM+
Buňky CD4+/CD122+
Buňky CD4+/CD25+
Buňky CD4+/CD28+
Buňky CD4+/CD38+
Buňky CD4+/CD40l
Buňky CD4+/CD69+
Buňky CD4+/CD8+
Buňky CD4+/CD95+
Buňky CD4+/HLA DR+
Buňky CD40+/CD40l+
Buňky CD45+/CD56+
Buňky CD45RA+/CD4+
Buňky CD45RO+/CD4+
Buňky CD5+/CD19+
Buňky CD54+/CD138+/CD45+
Buňky CD54+/CD138+/CD56+
Buňky CD54+/CD38+
Buňky CD62l+/CD4+
Buňky CD7+/CD2+
Buňky CD7+/CD4+
Buňky CD8+/CD11b+
Buňky CD8+/CD20+
Buňky CD8+/CD25+
Buňky CD8+/CD28+
Buňky CD8+/CD28-
Buňky CD8+/CD38+
Buňky CD8+/CD57+
Buňky CD8+/CD69+
Buňky CD8+/CD95+
Buňky CD8+/HLA DR+
Buňky CD8+/TCR gama, delta
Buňky CD95+/CD45+
Buňky CDHLA-DR+/CD13+
Buňky ckappa+/mCD19+
Buňky clambd+/mCD19+
Buňky glyA+/CD59+
Buňky HLA-Dr+/CD3+
Buňky kappa+/lambda+
Buňky MPO+/CD13+
Buňky MPO+/CD33+
Buňky MPO+/CD34+
Buňky TCR-alfa/beta+
Buňky TCR-gama/delt+
Ca
Ca++/pH 7,40
Ca/kreatinin
Ca/Mg
Citrát/kreatinin
Citrulin/kreatinin
Cl
Cl/P koeficient
Clear. bezelektrolyt. vody kor.
Clear. bezelektrolytové vody
Clear. bezsol. vody efekt./kor.
Clear. bezsolutové vody
Clear. bezsolutové vody efekt.
Clear. bezsolutové vody kor.
Clear. Ca
Clear. Cl
Clear. efekt. solutů korig.
Clear. efektivních solutů
Clear. elektrolyt. korig.
Clear. elektrolytová
Clear. inulinu
Clear. inulinu korigovaná
Clear. K
Clear. kreatininu
Clear. kreatininu korig.
Clear. kreatininu odhad
Clear. Li
Clear. močoviny
Clear. Na
Clear. osmolální
Clear. osmolální korig.
Clear. P
Clear. urátu
Cystathionin/kreatinin
Cystin/kreatinin
Čas sběru
Červená řada - BM
Deoxyadenozin/kreatinin
Deoxyguanozin/kreatinin
Deoxyinozin/kreatinin
Deoxypyridinolin celkový/kreatinin
Deoxypyridinolin volný/kreatinin
DNT - koagulace ovlivněná LA
dPT - normalizovaný poměr
dPT konfirmace R
dPT screen R
DPTscreen směs 1+1 - LCA
DRVVTscreen směs 1+1 - LCA
eGFR (CKD-EPI)
eGFR (Lund-Malmo)
eGFR (MDRD)
Eozinofilní řada - BM
Erytrocyt (MCV)
Erytrocyty (hematokrit)
Estradiol/kreatinin
Etanolamin/kreatinin
Etylmalonát/kreatinin
Fenylalanin/kreatinin
Fosfoetanolamin/kreatinin
Frakční exkrece AMS
Frakční exkrece Ca
Frakční exkrece Cl
Frakční exkrece K
Frakční exkrece K adekvátní
Frakční exkrece Mg
Frakční exkrece Na
Frakční exkrece Na adekv.
Frakční exkrece osmolální
Frakční exkrece P
Frakční exkrece urátu
Frakční exkrece urey
Frakční exkrece vody
Fumarát/kreatinin
Galaktitol/kreatinin
Glomerulární filtrace odhad (cystatin)
Glukózový index (Csf/P)
Glutamát+glutamin
Glutamát/kreatinin
Glutamin/kreatinin
Glutarát/kreatinin
Glycerát/kreatinin
Glycin/kreatinin
Glykolát/kreatinin
Gradient albuminu sérum - ascites
Hemoglobin (MCH)
Hemoglobin (MCHC)
Hemoglobin (MCHR)
Hemoglobin efektivní
Hexag. fosfolip. neutr.-rozdíl
Hippurát/kreatinin
Histidin/kreatinin
Homovanilát/kreatinin
Hydroxyprolin/kreatinin
Hypoxantin/kreatinin
CHOL/HDL index
Cholesterol LDL - výpočet
Cholesterol non-HDL - výpočet
Ig/L kappa/lambda (free)
IgG - syntéza intrathekální
IgG index - Csf/P
IgG index - Csf/S
IgG produkované intrathekálně
IgG/Albumin
IgG/Albumin index (Csf/P)
IgG/Albumin index (Csf/S)
IgG/kreatinin
Index oxygenační
Index volného testosteronu
Izoleucin/kreatinin
K
Karnitin acylovaný/kreatinin
Karnitin acylovaný/volný
Karnitin celkový/kreatinin
Karnitin volný/kreatinin
Kyslík (ctO2)
Kyslík alveolární
Laktát/kreatinin
Laktát/pyruvát
Leucin/kreatinin
Lysin/kreatinin
Metanefrin/kreatinin
Methionin/kreatinin
Metylcitrát/kreatinin
Metylmalonát/kreatinin
Metylsukcinát/kreatinin
Mezotelie
Mg
Mg/kreatinin
Mukopolysacharidy/kreatinin
Myristát/butyrát
N (výpočet)
N-acetyltyrozin/kreatinin
Na
Neopterin celkový/kreatinin
Neoxygenovaná krev
Normotest - INR
Oleát/palmitát
Ornitin/kreatinin
Orotát/kreatinin
Osmolalita
Osmolalita - výpočet
Osmolalita efektivní - výpočet
Oxalát/kreatinin
Oxid uhličitý(celkový)
Oxypurinol/kreatinin
P
p50
p50(T)
Palmitát/butyrát
Palmitát/myristát
pCO2(T)
pH(T)
Plicní zkraty
pO2 diference
pO2 diference(T)
pO2(T)
Poměr sFLT-1/PIGF
Prognostický zánětlivý a nutriční index
Prolin/kreatinin
Protein/kreatinin
Protrombinový test - INR
Protrombinový test INR
Protrombinový test-ratio
PSA - podíl volné frakce
Pyr.+deoxypyr. celk./kr.
Pyr.+deoxypyr. volný/kr.
Pyridinolin celk./kreat.
Pyridinolin volný/kreat.
Pyruvát/kreatinin
Renální fosfátový práh
Retikulocyt (MCVR)
ROMA index
RVVT - normalizovaný poměr
RVVT konfirm R
RVVT screen R
SAICAr/kreatinin
Sebakát/kreatinin
Serin/kreatinin
SID efektivní, aktuální pH
SID efektivní, pH 7,40
Směsný test pro dg. LA Neaktuální
Stapletonův index (U,P)
Stapletonův index (U,S)
sTfR index
Suberát/kreatinin
Sukcinát/kreatinin
Sukcinylaceton/kreatinin
Sukcinyladenozin/kreatinin
Taurin/kreatinin
Tělo-Body mass index
Tělo-povrch
Telopeptid CTx/kreatinin
Telopeptid NTx/kreatinin
Thymin/kreatinin
Transferin saturovaný železem
Transferin/kreatinin
Treonin/kreatinin
Trombinový test - poměr
Trombokrit
Trombotest - INR
Tubulární rezorpce vody
Tyrozin/kreatinin
Uracil/kreatinin
Urát/kreatinin
Uridin/kreatinin
Valin/kreatinin
Vanilmandelát/kreatinin
Vazebná kapacita Fe
Very long chain FA C24/C22
Very long chain FA C26/C22
Voda
von Willebrandův faktor - CBA - poměr
Xantin/kreatinin