SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Informační systémy - obecně

ABR
Agens
Agregační panel
Amikacin
Amitriptylin
BIOPSIE vyšetření
Cytogenetická vyšetření
Cytogenetická vyšetření rutinní
Cytologická vyšetření rutinní
CYTOLOGIE - gynekologické vyšet.
CYTOLOGIE - urologické vyšetření
CYTOLOGIE vyšetření
Čas sběru
Čas sběru v minutách
Čas sběru v sekundách
Den menstruačního cyklu
DG 1. dle MKN10 hlavní
DG 2. dle MKN10
DG 3. dle MKN10
DG 4. dle MKN10
DG 5. dle MKN10
DG 6. dle MKN10
DG 7. dle MKN10
DG 8. dle MKN10
Diabetický soubor
Diazepam
Dieta před odběrem
Diferenciální rozpočet
Digitoxin
Digoxin
Elektroforéza izoenzymů v plazmě
Elektroforéza izoenzymů v séru
Elektroforéza lipoprot. v plazmě
Elektroforéza lipoprot. v séru
Elektroforéza proteinů v likvoru
Elektroforéza proteinů v moči
Elektroforéza proteinů v plazmě
Elektroforéza proteinů v séru
Etosuximid
Fenobarbital
Fenytoin
Fertilita
Flunitrazepam
Folikulární fáze
Formulář cytologického vyšetření
Formulář vrozených vývojových vad
Frakc. clear. kreatininu "1"
Gentamicin (massc.) Obsoletní
Glukózový profil Neaktuální
GLYKOREG
Gravidita
HEPAT
HEPATM
Hmotnost aktuální
Hmotnost standardní
Hustota (sdělovaná)
Chem. a morf. vyš. likvoru
Chem. a morf. vyš. moče
Chemické vyšetření moče
Chinidin
Imipramin
IMUFIX
IMUNOG
Imunoglobuliny IgG, IgA, IgM
Infarkt myokardu Obsoletní
Interpretace - jiné A01
Interpretace - jiné A02
Interpretace - jiné A03
Interpretace - jiné A04
Interpretace - jiné A05
Interpretace - jiné A06
Interpretace - jiné A07
Interpretace - jiné A08
Interpretace - jiné A09
Interpretace - jiné A10
Interpretace - jiné A11
Interpretace - jiné A12
Interpretace - jiné A13
Interpretace - jiné A14
Interpretace - jiné A15
Interpretace - jiné A16
Interpretace - jiné A17
Interpretace - jiné A18
Interpretace - jiné A19
Interpretace - jiné A20
Interpretace - jiné A21
Interpretace - jiné A22
Interpretace - jiné A23
Interpretace - jiné A24
Interpretace - jiné A25
Interpretace - jiné A26
Interpretace - jiné A27
Interpretace - jiné A28
Interpretace - jiné A29
Interpretace - jiné A30
Interpretace - jiné B01
Interpretace - jiné B02
Interpretace - jiné B03
Interpretace - jiné B04
Interpretace - jiné B05
Interpretace - jiné B06
Interpretace - jiné B07
Interpretace - jiné B08
Interpretace - jiné B09
Interpretace - jiné B10
Interpretace - jiné B11
Interpretace - jiné B12
Interpretace - jiné B13
Interpretace - jiné B14
Interpretace - jiné B15
Interpretace - jiné B16
Interpretace - jiné B17
Interpretace - jiné B18
Interpretace - jiné B19
Interpretace - jiné B20
Interpretace - jiné B21
Interpretace - jiné B22
Interpretace - jiné B23
Interpretace - jiné B24
Interpretace - jiné B25
Interpretace - jiné B26
Interpretace - jiné B27
Interpretace - jiné B28
Interpretace - jiné B29
Interpretace - jiné B30
Interpretace ABR
Interpretace AMIKRO
Interpretace Anti-HLA
Interpretace APROTIL
Interpretace AVIR
Interpretace BUNIMUN
Interpretace ELFENZ
Interpretace ELFLIPO
Interpretace ELFPROT
Interpretace FERTIL
Interpretace FOKSCR
Interpretace FRENFCE
Interpretace GLCTOL
Interpretace GLYKOR
Interpretace GLYPROF
Interpretace HEPAT
Interpretace IMELF
Interpretace IMFIX
Interpretace KDIF
Interpretace KOAG
Interpretace KOBR
Interpretace KONPOK
Interpretace LIKVOR
Interpretace LIPIDY
Interpretace MYO
Interpretace OSTEOPOR
Interpretace PPMIKRO
Interpretace PPVIR
Interpretace PUNKTÁT
Interpretace RENFCE
Interpretace SPECIGE
Interpretace STRRES
Interpretace TOXIVYS
Interpretace UROLIT
Interpretace ZALSEKR
Interpretace ZTSTIM
Interpretace ZTTOLER
Iontový profil
IONTY
Jaterní profil
Karbamazepin
KRDIF
Krevní obraz a diferenciál
Krevní obraz prostý
Krevní plyny a pH
Krevní plyny, pH a oximetrie
KROBR
KRPL
Laboratorní nález obecný
Laboratorní poznámka
Léčba antiagregační Obsoletní
Léčba antikoag.hep.frak. Obsoletní
Léčba antikoag.hep.nefr. Obsoletní
Léčba lithiem Obsoletní
Léčba pelentanem Obsoletní
Léčba pelentanettae Obsoletní
Léčba trombolytická Obsoletní
Léčba warfarinem - 3mg Obsoletní
Léčba warfarinem - 5mg Obsoletní
LIKVOR
Lipidový profil
LIPIDY
Lokální paleta 01
Lokální paleta 02
Lokální paleta 03
Lokální paleta 04
Lokální paleta 05
Lokální paleta 06
Lokální paleta 07
Lokální paleta 08
Lokální paleta 09
Lokální paleta 10
Lokální paleta 11
Lokální paleta 12
Lokální paleta 13
Lokální paleta 14
Lokální paleta 15
Lokální paleta 16
Lokální paleta 17
Lokální paleta 18
Lokální paleta 19
Lokální paleta 20
Luteální fáze
Menopauza
MCHEM
MCHM
MMORF
Morf. vyš. moči dle Hamburgera
Morfologické vyšetření moči
MYO
Neformalizovaná tisková sestava
Neformalizovaný požadavek 01
Neformalizovaný požadavek 02
Neformalizovaný požadavek 03
Neformalizovaný požadavek 04
Neformalizovaný požadavek 05
Neformalizovaný požadavek 06
Neformalizovaný požadavek 07
Neformalizovaný požadavek 08
Neformalizovaný požadavek 09
Neformalizovaný požadavek 10
Netilmicin
Nordiazepam
Nortriptylin
Objem
OGTT dle postupu "1"
OGTT dle WHO Neaktuální
OKB akutní
OKB akutní doplněný
OKB kumulativní
OKB kumulativní doplněný
OKB rutinní
OKB rutinní doplněný
OKB screening 01 zákl.
OKB screening 02
OKB screening 03
OKB screening 04
OKB screening 05
OKB screening 06
OKB screening 07
OKB screening 08
OKB screening 09
OKB speciální
OKB speciální doplněný
OKB statim
OKB statim doplněný
OKH akutní
OKH akutní doplněný
OKH kumulativní
OKH kumulativní doplněný
OKH rutinní
OKH rutinní doplněný
OKH statim
OKH statim doplněný
OKI akutní
OKI akutní doplněný
OKI kumulativní
OKI kumulativní doplněný
OKI rutinní
OKI rutinní doplněný
OKI statim
OKI statim doplněný
OKM rutinní
OKM rutinní doplněný 1.
OKM rutinní doplněný 2.
OKM rutinní doplněný 3.
OKM rutinní doplněný 4.
OKM rutinní doplněný 5.
ONM nález
OSTEO
Ovulační fáze
Paracetamol
PAT nález
Podání 100 mg 13-C urey Obsoletní
Poznámka
Poznámka k žádance 1 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 2 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 3 kódem Obsoletní
Poznámka k žádance 4 kódem Obsoletní
Poznámky k žádance 1 textem
Poznámky k žádance 2 textem
Poznámky k žádance 3 textem
Poznámky k žádance 4 textem
Poznámky-jiné
Primidon
PROT
PROTSPE
Příjem 100 g glukózy
Příjem 2 g Ac-Tyr-PAB Obsoletní
Příjem 25 g xylózy Obsoletní
Příjem 5 g xylózy Obsoletní
Příjem 5000 j/kg AVIT Obsoletní
Příjem 75 g glukózy
Příjem pankreozyminu Obsoletní
Příjem pentagastrinu Obsoletní
Příjem sekretinu Obsoletní
Renální profil
RENFCE
Rozpory parametrů 1
Rozpory parametrů 2
Rozpory parametrů 3
Rozpory parametrů 4
Salicylát
Sdružený nález kumul.
Sdružený nález kumul. D
Sdružený nález rutinní
Sdružený nález rutinní D
Sdružený nález SCR 01
Sdružený nález SCR 01 D
Specifické IgE
Srdeční frekvence
Stav materiálu
Stav materiálu 1 Obsoletní
Stav materiálu 2 Obsoletní
Stav materiálu 3 Obsoletní
Stav materiálu 4 Obsoletní
Tělo-Body mass index
Tělo-povrch
Teofylin
Teplota aktuální
THYREO
Tlak diastolický
Tlak systolický
Tobramycin
Toxikologická vyšetření
Typ odběru
UROLIT
Valproát
Výpočty DAP
Výpočty FE
Vyšetření kloubního punktátu
Vyšetření konkrementu
Vyšetření stolice na OK - scr.
Vyšetření toxikologické
Výška aktuální