SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Výpočty pro metabolické bilance

Ca
Cl
Čas sběru
K
Mg
Na
Osmolalita
P
Voda