SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Sledování v časovém intervalu

Frakc. clear. kreatininu "1"
OGTT dle postupu "1"