SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kreatininová clearence - čtyřfázové provedení

 

 

 

Vážená paní, vážený pane!

 

 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci Vašich ledvin. K tomu potřebujeme znát přesně objem moče vyloučené za 1 minutu. Proto musíte v předepsaném rozmezí zachytit skutečně veškerou moč. Součástí testu je odběr krve ze žíly, Váš lékař určí, zda budou potřeba dva odběry nebo jen jeden. Dále je nutné zjistit Vaši hmotnost a výšku. Řiďte se následujícími pokyny.

 

1.      Sběr začíná v určený den přesně v 06.00 ráno, kdy se naposled vymočíte na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby močíte pouze do prvé sběrné nádoby (muži) a nebo moč do sběrné nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby.

 

 

POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný.

 

2.      Během celého pokusu nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin), nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci, omezte příjem čaje a kávy. Během vyšetření užívejte jen ty léky, jejichž nezbytné podávání Vám doporučil Váš ošetřující lékař. Ostatní léky vynechte.

 

3.      Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

 

4.      Sběr do první sběrné nádoby končí přesně ve 12.00, kdy se do ní vymočíte naposled. Nemůžete-li čas na minutu přesně dodržet, ohlaste sestře a nebo (provádíte-li toto vyšetření ambulantně) poznamenejte dobu posledního močení do první sběrné nádoby na minutu přesně na štítek na první sběrné láhvi. Totéž platí i pro další sběrná období.

 

5.      Do druhé sběrné lahve se moč sbírá po 12.00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 18.00.

 

6.      Do třetí sběrné láhve se moč sbírá po 18.00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 24.00.

 

7.      Do čtvrté sběrné láhve se moč sbírá po 24.00 a naposled se do ní vymočíte přesně v 06.00.

 

 

Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

Oddělení klinické biochemie,

Nemocnice  ..................

 

 

 

 

 

Poznámky

 

1.      Tento návod je k dispozici hospitalizovaným nemocným. Sestra posílá na oddělení klinické biochemie pouze vzorky jednotlivých sběrů moče. Objem moče v každé porci je však nutno přesně změřit odměrným válcem úměrné velikosti. Chyba nesmí přesáhnout +/- 5 ml.

 

 

2.      Odběr žilní krve na stanovení koncentrace kreatininu se provádí podle různých schémat, nejvhodnější uvádíme na prvním místě:

·        na začátku a na konci sběrného období,

·        uprostřed sběrného období,

·        jeden odběr, na začátku nebo na konci sběrného období.

 

Intraindividuální rozptyl hodnot clearance kreatininu je +/- 15%, proto se doporučuje za účelem snížení tohoto rozptylu vyšetření provést opakovaně.