SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kreatininová clearence - dvoufázové provedení

 

 

Vážená paní, vážený pane!

 

na žádost Vašeho ošetřujícího lékaře Vám budeme provádět vyšetření, jehož cílem je zjistit funkci Vašich ledvin. Proto musíte v předepsaném časovém rozmezí zachytit skutečně veškerou moč. Pro účely vyšetření je nutné odebrat krev ze žíly a zjistit Vaši hmotnost a výšku. Řiďte se přesně následujícími pokyny.

 

1.      Před vyšetřením si vyzvednete 2 láhve opatřené štítkem s Vaším jménem a pořadovým číslem sběrného období. Láhve Vám pracovník pracovník biochemické laboratoře .................................

 

2.      Sběr zahájíte dne ........... v 06.00 a skončíte příští den opět v 06.00 ráno. Obě nasbírané moče odevzdáte a k odběru krve se dostavíte nalačno dne ........... mezi 07.00 až 08.00.

 

3.      Sběr začíná v určený den přesně v 6.00 ráno, kdy se naposled důkladně vymočíte na záchodě mimo sběrnou nádobu. Od té doby močíte pouze do prvé sběrné nádoby (muži) anebo moč do sběrné nádoby sléváte těsně po vymočení (ženy) z čisté větší nádoby.

 

 

POZOR! Nezapomeňte se důkladně vymočit do sběrné nádoby před každou stolicí. Jinak by došlo k nekontrolovatelné ztrátě moče a výsledek vyšetření by nebyl směrodatný.

 

4.      Během celého pokusu nejezte mimořádné množství masa (nejvíce 150 g za 24 hodin), nepodnikejte mimořádně těžkou fyzickou práci, omezte příjem čaje a kávy. Během vyšetření užívejte jen ty léky, jejichž nezbytné podávání Vám doporučil Váš ošetřující lékař. Ostatní léky vynechte.

 

5.      Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný považujeme takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 - 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypijete asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda).

 

6.      Sběr do první sběrné nádoby končí přesně v 18.00, kdy se do ní vymočíte naposledy. Nemůžete-li čas na minutu přesně dodržet, poznamenejte nám dobu posledního močení na minutu přesně na štítek na sběrné láhvi. Po 18.00 budete močit do druhé sběrné nádoby. Do této druhé nádoby se vymočíte naposled přesně v 06.00 příští den ráno. Nelze-li čas na minutu přesně dodržet, zapište dobu posledního močení na štítek druhé láhve.

 

7.      Obě láhve odneste hned po skončení sběru na to pracoviště, které Vám láhve vydalo. Nesnídejte. Můžete se však napít nesladkého čaje. Krev Vám nabereme mezi 07.00 až 08.00 a provedeme z ní všechna vyšetření, která si Váš lékař přál.

 

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

 

Oddělení klinické biochemie,

Nemocnice .........

 

 

Poznámky

 

Odběr žilní krve na stanovení koncentrace kreatininu se provádí podle různých schémat, nejvhodnější uvádíme na prvním místě:

·        na začátku a na konci sběrného období,

·        uprostřed sběrného období,

·        jeden odběr, na začátku nebo na konci sběrného období.

 

Intraindividuální rozptyl hodnot clearance kreatininu je +/- 15%, proto se doporučuje za účelem snížení tohoto rozptylu vyšetření provést opakovaně.