SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Sběr moče a ostatních tělesných tekutin pro bilanční studie

 

Dokument je zařazen do skupiny dokumentů obecně sdílených klinickými laboratořemi (mezioborových dokumentů), které se předkládají odborným společnostem ČLS JEP k posouzení a autorizaci.

 

 

Úvodní informace

Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Nemocným v  bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku. Chodící nemocné opakovaně upozorňujeme, aby se vymočili před stolicí. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu. Na tento zdroj chyby je nutné pacienta opakovaně a důkladně upozornit!

 

Intenzívní péče o nemocné v těžkém stavu vyžaduje sledování iontů Na+, K+, Cl-, močoviny, kreatininu, osmolality a případně dalších složek v séru a v moči. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také extrarenální ztráty, pokud jsou větší než 100 ml za 24 hodin. Stanovení kreatininu je nutné pro výpočet řady ukazatelů renálních funkcí!

 

 

 

A. Dělený sběr moče za 24 hodin

Moč sbírejte během jedné osmihodinové směny (v sobotu a v neděli během dvanáctihodinové směny) do nádoby uchovávané v lednici. Na konci každé směny změřte s přesností +/- 10 ml objem vyloučené moče, moč důkladně promíchejte a odlijte do nádobky z plastické hmoty s uzávěrem. Na štítku uveďte římskou číslicí směnu (I.-III. ve všední den, I.-II. v sobotu a v neděli), jméno a příjmení nemocného, oddělení, objem příslušné moče. Až do dodání do laboratoře nechte nádoby se vzorkem moče v lednici. Konzervace vzorků, v nichž se má měřit osmolalita, není přípustná. V případě, že nelze zachytit veškerou moč, protože nemocný močil mimo a tento objem nelze dostatečně přesně odhadnout, napište zjištěné množství na štítek a doplňte poznámkou “mimo”.

 

Při forsírované diuréze nad 250 ml za hodinu (t.j. nad 6 l za 24 hodin), upozorněte na tuto skutečnost laboratoř a vzorek odlévejte do nádobky z plastu vždy, když se naplní sběrná nádoba, nikoli na konci směny. V tomto případě použijte pořadová čísla arabská.

 

 

 

B. Celkový sběr moče za 24 hodin

Moč sbírejte od 06:00 hodin, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby sbírá veškerou další moč (i při stolici) do lahve označené I. Po naplnění této lahve se pokračuje ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách se další den ráno opět v 06:00 se do láhve pacient vymočí naposledy.

 

Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Při vyšší diuréze sbírá pacient další moč do další nádoby. Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče.

 

Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře v tomto případě dodejte všechny nádoby s močí pacienta.

 

 

 

C. Sběr moče u hospitalizovaných diabetiků

 

Moč diabetiků na stanovení ztrát glukózy se sbírá v těchto intervalech:

 

Lehký, vyrovaný diabetik

I. vzorek ze sběru

06:00 – 06:00

(za 24 hodin)

Diabetik se středními ztrátami

I.                   vzorek ze sběru

II.                 vzorek ze sběru

06:00 – 18:00

18:00 – 06:00

Labilní diabetik nebo změna inzulínového režimu

I.                   vzorek ze sběru

II.                 vzorek ze sběru

III.                vzorek ze sběru

Výjimečně lze poslední porci rozdělit na

III.                vzorek

IV.               vzorekj

06:00 – 12:00

12:00 – 18:00

18:00 – 06:00

 

 

18:00 – 21:00

21:00 – 06:00

 

 

 

Čerstvě vymočená moč se v příslušných intervalech slévá do nádob uložených v chladu, nejlépe v lednici. Je nutné použít konzervaci moče fluoridem sodným (pozor - jed!). Osvědčuje se také konzervace 3-4 ml 5% thymolu v izopropanolu na 1 litr očekávané diurézy.

 

V nasbírané moči se zjistí přítomnost glukózy a ketolátek indikátorovými proužky. Pokud je nález negativní, kvantitativní vyšetření není nutné.

 

Je-li indikátorovým proužkem zjistěna pozitivita glukózy v moči, moč se opatrně promíchá, v odměrném válci se změří objem s přesností +/- 10 ml, vzorek se odlije do zkumavky (s konzervačním činidlem - viz výše) a na štítku se uvede oddělení, pokoj, jméno a příjmení nemocného, pořadové číslo vzorku římskou číslicí a objem moče za příslušné sběrové období.

 

 

D. Sběr dalších tělesných tekutin za 24 hodin

Tekutiny vytékající nebo odsávané sondou nebo drénem sbírejte stejně jak je uvedeno u sběru moče za 24 hodin. Po změření objemu a promíchání přelijte do nádobek z plastu, označte druh a objem tekutiny a dobu sběru od ... do ...

 

 

 

Další údaje

Při bilančním sledování stavu nemocných nutno současně na dohodnutých formulářích sledovat veškerý příjem vody, iontů a živin per os, sondou nebo parenterálně.

 

 

Doručení vzorků do laboratoře

Pokud není jiná konziliární dohoda o vyšetřování nasbíraných vzorků, dodávají se vzorky všech 3 nasbíraných močí do laboratoře ráno do 7.00, současně s krví.

 

 

 

Postup práce v laboratoři

Není-li žádáno vyšetřit každou porci zvlášť, připraví laboratoř přesným smícháním jedné setiny objemu každé porce průměrný vzorek a ten se vyšetří. Je-li sběr během dne neúplný, počítají se ztráty pouze v poslední porci. Je-li sběr neúplný i v poslední porci, lze stanovit pouze koncentrace a nikoli ztráty. Moč i sérum zůstávají dopoledne k dispozici pro další, dodatečně ordinovaná vyšetření.

 

 

 

Poznámka

Dokument předkládají zástupci odborných společností s laboratorní složkou A. Jabor (gesce B), M. Pecka (gesce H), I. Lochman (gesce I), V. Bartoš (gesce N), M. Zámečník (gesce Z).