SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hlavní chyby při odběrech žilní krve

 

Dokument je zařazen do skupiny dokumentů obecně sdílených klinickými laboratořemi (mezioborových dokumentů), které se předkládají odborným společnostem ČLS JEP k posouzení a autorizaci.

 

 

 

Postupně jsou zdůrazněny hlavní chyby při odběrech žilní krve:

- chyby při přípravě nemocného,

- chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru,

- chyby vedoucí k hemolýze vzorku,

- chyby při adjustaci, skladování a transportu.

 

 

Chyby při přípravě nemocného

a) pacient nebyl nalačno, požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace glukózy,

b) v době odběru a nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi,

c) pacient nevysadil před odběrem léky,

d) odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži (včetně nočních směn),

e) delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků,

f) je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno ordinujeme proto jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování,

g) pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací.

 

 

Chyby způsobené nesprávným použitím turniketu při odběru

Dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení ("pumpování") se zataženou paží před odběrem. Vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů.

 

 

Chyby vedoucí k hemolýze vzorku

Hemolýza vadí většině biochemických i hematologických vyšetření zejména proto, že řada látek přešla z erytrocytů do séra nebo plazmy nebo že zbarvení interferuje s vyšetřovacím postupem.

 

Hemolýzu působí:

a) použití vlhké odběrové soupravy,

b) znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního roztoku,

c) znečištění skla, injekční stříkačky nebo jehly stopami saponátů,

d) použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává,

e) prudkým vystřikováním krve ze stříkačky do zkumavky,

f) krev se nechala stékat po povrchu kůže a pak se teprve chytala do zkumavky,

g) prudké třepání krve ve zkumavce (padá v úvahu i při nešetrném transportu krve ihned po odběru),

h) uskladnění plné krve v lednici,

ch) prodloužení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře,

i) použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla.

 

Chyby při adjustaci, skladování a transportu

- použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků),

- použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi,

- zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny,

- zkumavky s materiálem byly potřísněny krví,

- uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra nebo plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent - ACP a další),

- krev byla vystavena teplu,

- krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit).

 

 

 

Poznámka

Dokument předkládají zástupci odborných společností s laboratorní složkou A. Jabor (gesce B), M. Pecka (gesce H), I. Lochman (gesce I), V. Bartoš (gesce N), M. Zámečník (gesce Z).