SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Hemolýza

 

Test

Ovlivnění

Poznámky

ACP

↓/↑

hemolytická séra (plazmu) nelze použít

ALT

hemolýza vadí, v erytrocytech 7krát vyšší aktivita

AST

↑↑

nelze použít hemolytické sérum, v erytrocytech 40krát vyšší aktivita

ALP

hemolytická séra nelze použít, uvolnění fosfomonoesteráz z erytrocytů

AMS

(↓)

hemolýza nevadí do koncentrace 2,5 g/l sérového hemoglobinu, vyšší koncentrace inhibují

Amoniak

hemolytickou plazmu nelze použít, uvolňuje se NH3

Bilirubin

↓/↑

hemolýza vadí, Hb reaguje s NO2 při tvorbě diazočinidla (snižuje)

CK

(↑)

hemoglobin interferuje svým zbarvením (zvyšuje), neruší do 2,0 g/l sérového hemoglobinu

CHS

↑/0

nelze použít při substrátu acetylcholin

Cholesterol

(↑)

hemolýza neruší při použití enzymové metody do 2,0 g/l sérového hemoglobinu

Glukóza

(↑)

hemolýza neruší do 1,0 g/l sérového (plazmatického) hemoglobinu, silnější hemolýza zvyšuje (glukózaoxidázová reakce bez deproteinace), při použití deproteinace naopak snižuje

GGT

hemolýza vadí, aktivita v erytrocytech 7krát vyšší

Kreatinin

(↑)

hemolýza může uvolnit Jaffé-pozitivní chromogeny

Urát

(↓/↑)

při enzymové metodě neruší do 3,5 g/l sérového hemoglobinu

K+

↑↑

nelze použít hemolytické sérum, 23krát vyšší koncentrace v erytrocytech

Laktát

0

do 1 hodiny oddělit krevní koláč, nevadí do koncentrace

plazmatického hemoglobinu 2,0 g/l

LD

↑↑↑

nelze použít, 160krát vyšší aktivita v erytrocytech

LPS

(↓/↑)

neruší do 2,0 g/l sérového hemoglobinu

Fosfát

(↑)

malý vliv

Protein

žádný vliv do 0,5 g/l sérového hemoglobinu, vyšší koncentrace hodnoty zvyšují (zbarvením), použít slepou zkoušku

Triglyceridy

(↑)

hemolýza nevadí do 2,0 g/l sérového hemoglobinu při použití enzymových metod

Urea

↓/↑

nepoužívat hemolytická séra při metodách ureáza-Berthelot

Vápník

0

hemolýza neruší do 2,0 g/l sérového hemoglobinu

Železo

(↓/↑)

při metodě s bathofenanthrolinem bez deproteinace malý vliv (do 3,0 g/l sérového hemoglobinu) (Fe z hemoglobinu zde neruší reakci)

 

Vysvětlivky

Hemolýza hodnoty ↑ - zvyšuje, ↑↑ - výrazně zvyšuje, (↑) – má jen malý vliv, 0 – neruší, ↓ - snižuje výsledky, ↓/↑ - možné zvýšení i snížení hodnot

 

Literatura

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Praha, Karolinum, 1998.

Guder, W. G. et al.: Symplex: From the patient to the laboratory. Darmstadt, GIT Verlag, 1996.

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

Antonín Jabor

 

Poslední aktualizace: 2007-10-18