SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Ovlivnění osmolality v preanalytické fázi může způsobit použité antikoagulační činidlo. Pro vyšetření osmolality je vhodnější plazma než sérum, jako antikoagulační přísadu lze doporučit heparin lithný, které se jeví jako jediné vhodné antikoagulans.

 

Antikoagulační činidlo

Zkumavka naplněna zcela

(zvýšení osmolality v mmol/kg)

Zkumavka naplněna z poloviny

(zvýšení osmolality v mmol/kg)

Heparin

0

0

EDTA (dvojsodná sůl)

+15

+30

NaF+oxalát draselný (*)

+150

+300

Jodoacetát lithný

+5

+10

 

Poznámka

(*) Hyperosmolalita může způsobit hemolýzu erytrocytů

 

Při měření onkotického tlaku plazmy jsou hodnoty vyšší než v séru (rozdíl způsoben fibrinogenem). Tento efekt nemá podstatný vliv na měření osmolality.

 

Z hlediska analytického je vhodná pouze metoda měření snížení bodu tuhnutí, osmometrie založená na změně tenze vodních par je méně spolehlivá vzhledem k nedokonalé linearitě a horší reprodukovatelnosti (Bohnen, 1992, Burtis, 1994). Měřit je nutné ihned po oddělení krevních elementů, krátkodobé skladování (do 24 hodin) lze připustit pouze při 4 °C, vzorky skladované při pokojové teplotě mají falešně snížené hodnoty, zmražené vzorky jsou zcela nevhodné. Vzhledem k přísným požadavkům na analytickou přesnost je nutné měřit v triplikátech s relativní směrodatnou odchylkou (variačním koeficientem) v sérii do 0,4 %, tedy asi do 1 mmol/kg. Tento požadavek je odvozen od změny osmolality nad prahem 287 mmol/kg v rozsahu 1 % (tj. asi 2,9 mmol/l), který již způsobí změnu koncentrace ADH o 100 % (Bohnen, 1992).

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

 

Antonín Jabor.

 

.

 

Poslední aktualizace: 2004-09-27