SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Cirkadiánní (= cirkadiální, diurnální) variace je pod vlivem melatoninu, který ovlivňuje hypotalamo-hypofyzární osu a hormony hypofýzy mají z tohoto důvodu denní rytmus produkce s maximem v noci a minimem během dne. Hypofyzárně stimulovaná produkce dalších hormonů vykazuje podobný rytmus. Denní rytmus se mění v závislosti na střídání spánku a bdění, při cestování přes časová pásma nebo při trvalé práci během nočních směn se rytmus postupně adaptuje. Ztráta rytmu je typická pro některé choroby: při Cushingově nemoci se rytmus vytrácí, u kongenitální adrenální hyperplázie novorozenců je naopak zvýrazněn cirkadiánní rytmus 17-hydroxyprogesteronu. Viz též diurnální variabilita.

 

 

Cirkadiánní rytmus s maximem odpoledne a večer

Cirkadiánní rytmus s maximem ráno

Cirkadiánní rytmus s maximem v noci

ACP

ACTH

Melatonin

Gastrin

Katecholaminy

Interleukin-1α

TSH

Kortizol (a ostatní adrenální steroidy)

Somatropin

Osteokalcin

Železo

LH (jen v pubertě)

 

 

 

 

PTH

Renin

Prolaktin

Aldosteron

Leukocyty 

 

Glukózová tolerance

Testosteron

Tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), inhibitor tkáňového plazminogenu (PAI)

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

Variace cirkanuální

Variace cyklické

Variace infradiánní

Variace ultradiánní

 

 

Antonín Jabor

.

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22