SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Ultradiánní variace představuje krátkodobé cyklické zvýšení koncentrace analytů, které se nárazově vyplaví do cirkulace ze sekrečních granulí nebo jiných depot. Typicky se jedná o kortikotropin (ACTH) a ostatní kortikosteroidy, androstendion, lutropin (LH), somatropin (růstový hormon), v nárazech se vyplavuje například také inzulin a lze prokázat následné velmi krátké změny koncentrace plazmatické glukózy. V těchto případech je možné odebírat několik vzorků krve (postupně nebo pomocí zavedeného katétru) a pak buď vytvořit jeden „průměrný“ vzorek (plazmatický nebo sérový pool) nebo vzorky analyzovat zvlášť, koncentraci hormonů vynést proti času a výsledek vydávat jako plochu pod křivkou.

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

 

Antonín Jabor

.

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22