SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Kritická diference (CD) je rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími výsledky měření, který lze při určité úrovni analytické variability a intraindividuální variability označit za významný se zvolenou pravděpodobností, obvykle 95%.

 

Vypočte se jako součin faktoru 2,77 a odmocniny sumy druhých mocnin dílčích variabilit (kovariance analytické a intraindividuální variability).

 

CD = 2,77 * (CVa2 + CVi2)0,5

 

kde faktor 2,77 je výsledkem součinu mezi hodnotou 1,95 (představující 95% interval spolehlivosti), odmocniny ze 2 (jedná se o dvě po sobě jdoucí měření), CVa2 (druhá mocnina analytického variačního koeficientu) a CVi2 (druhá mocnina intraindividuálního variačního koeficientu).

 

Kritická diference je základním principem hodnocení laboratorních výsledků v čase.

 

 
Další informace
·         Preanalytická fáze

 

 

Antonín Jabor

.

 

 

 

Poslední aktualizace: 2004-09-27