SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Vliv fibrinogenu

Může se uplatnit změnou optické vlastnosti reakční směsi při použití plazmy tam, kde je usnadněna precipitace fibrinogenu (nastává v roztocích s vysokou iontovou sílou a v okolí izoelektrického bodu fibrinogenu, tj. při pH 5,8). Zvýšená i snížená hladina ovlivňují ethanol gelifikační test (EGT), stanovení faktoru XIII, plazminogenu.

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

Antonín Jabor

.

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22