SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Vliv trombocytů

Během koagulace (odpadá při vyšetření plazmy) dochází k uvolnění enzymů (ACP a LD), fosfátu, kalia a zinku. V séru lze tedy očekávat soustavně vyšší aktivity nebo koncentrace těchto komponent. Rozdíl závisí i na počtu trombocytů - resp. snižuje se při trombopenii. Různé trombocytární atypie (shluky trombocytů, makrotrombocyty) ovlivňují ostatní parametry krevního obrazu.

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

Antonín Jabor

.

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22