SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Gelové separátory plazmy, resp. séra a krevních elementů jsou tvořeny inertním gelem s hustotou mezi korpuskulární a tekutou fází krve. Gel je silikonový nebo z polyesterových sloučenin. Viskozita gelu se při centrifugaci snižuje, gel stoupá a po centrifugaci se obnoví původní viskozita gelu, který tvoří nepropustnou bariéru mezi sérem (plazmou) a sraženinou s krevními elementy. Separační gely by se měly používat při 20 – 25 °C, protože nižší teplota poškozuje migrační vlastnosti gelu a příliš vysoká teplota gel dekomponuje. Již jednou centrifugovaný gel se nesmí znovu centrifugovat, protože by se smísilo sérum pod gelem (které bylo v kontaktu s krevními elementy) se sérem nad gelem. Skladování je možné 2 – 3 dny bez kontaminace séra celulárními komponentami. Mezi kritické vlastnosti gelu patří absorpce nebo adsorpce analytů (jedná se například o léky jako tricyklická antidepresiva, antiarytmika nebo nízkomolekulární látky jako jsou peptidové hormony), které způsobují falešně snížené koncentrace v séru nebo plazmě. Dále se uplatňuje nestabilita šarží, výskyt gelových částeček nebo olejových kapének v séru nebo na povrchu gelu (a z toho vyplývající porucha signalizace zařízení pro detekci tekutiny u automatických analyzátorů) ulpívání gelu na stěnách s porušením vazby mezi antigenem a protilátkou u imunoanalytických systémů využívajících pevnou fázi.

 

Údaje o absorpci a adsorpci se liší mezi výrobci a jsou jen obtížně dostupné. Za prokázané lze považovat snížení u progesteronu, lidokainu, pentobarbitalu, fenytoinu a karbamazepinu.

 

Předejít problémům z přítomnosti částeček separačního gelu je možné například

  • filtrací séra (provádí se zcela výjimečně),
  • centrifugací přesně podle doporučení výrobce,
  • zabráněním hrubému zacházení,
  • zabránění neobvyklým polohám zkumavek při skladování,
  • otestováním nových šarží zkumavek se separačními gely.

 

 

Další informace

Preanalytická fáze

 

 

Antonín Jabor

.

 

 

Poslední aktualizace: 2005-11-22