SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

5-aminolevulát

5-aminolevulátU_5-aminolevulát

5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] *)
5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. reg.)
5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)


5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] *)

5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] *)
01585

Materiál: Moč
Odběr do: Plast, pro nativní materiál (moč, sliny, mok, aj.)
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
U
*
Látková koncentrace5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. reg.)

5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] abs. spektrofot. reg.)
01586

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
U
Absorpční spektrofotom. registr.
Látková koncentrace5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)

5-aminolevulát (U; látková konc. [µmol/l] chromatografie-HPLC)
10818

Materiál: Moč
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Upravit pH moče na 6-7, stabilizovat pomocí NaHCO3 (0,3%), uchovávat v tmavých nádobách.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
U
Chromatografie-HPLC
Látková koncentrace