SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Amylo-1,4-1,6-transglukozidáza

Amylo-1,4-1,6-transglukosidázaERC(ICF)_Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza

Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)


Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)

Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (ICT(erytrocyty); kat.akt./hmot. [nkat/g] *)
09456

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Vzorek zasílat při pokojové teplotě, po předchozí telefonické domluvě s pracovištěm. Nutný alespoň 1 kontrolní vzorek krve odebraný a zaslaný za stejných podmínek.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 8 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Ze vzorku pacienta a kontrolního vzorku musí být izolovány erytrocyty co nejdříve a za stejných podmínek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 min
2 - 8 °C: 15 min
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Stabilita se týká naizolovaných erytrocytů, lze je skladovat pouze zamrazené.


Viz též:
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza
ICT(erytrocyty)
*
Poměr katal. aktivita/hmotnost