SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Aminokyseliny

AminokyselinyS_Aminokyseliny

Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] *)

P_Aminokyseliny

Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] *)

U_Aminokyseliny

Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] *)


Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] *)

Aminokyseliny (S; vlastnost (popis) [-] *)
10823

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodnější materiál pro stanovení aminokyselin je plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
S
*
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] *)

Aminokyseliny (P; vlastnost (popis) [-] *)
10821

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Odběr provádět nejlépe po šestihodinovém lačnění. Při parenterálním přívodu aminokyselin zabránit kontaminaci z infuze.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
P
*
Vlastnost (popis)Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] *)

Aminokyseliny (U; vlastnost (popis) [-] *)
10825

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
U
*
Vlastnost (popis)