SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

2-aminoadipát

2-aminoadipátS_2-aminoadipát

2-aminoadipát (S; látková konc. [µmol/l] *)

P_2-aminoadipát

2-aminoadipát (P; látková konc. [µmol/l] *)

U_2-aminoadipát

2-aminoadipát (U; látková konc. [µmol/l] *)

DU_2-aminoadipát

2-aminoadipát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

CSF_2-aminoadipát

2-aminoadipát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)


2-aminoadipát (S; látková konc. [µmol/l] *)

2-aminoadipát (S; látková konc. [µmol/l] *)
00142

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Součást vyšetření spektra aminokyselin. Pro stanovení je vhodnější plazma.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou sérum deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
2-aminoadipát
S
*
Látková koncentrace2-aminoadipát (P; látková konc. [µmol/l] *)

2-aminoadipát (P; látková konc. [µmol/l] *)
00140

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vhodným antikoagulans je heparin, EDTA. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Separaci plazmy centrifugací provést co nejdříve. Před analýzou plazmu deproteinovat.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po odseparování plazmy, vzorek zamrazit.


Viz též:
2-aminoadipát
P
*
Látková koncentrace2-aminoadipát (U; látková konc. [µmol/l] *)

2-aminoadipát (U; látková konc. [µmol/l] *)
00144

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
2-aminoadipát
U
*
Látková koncentrace2-aminoadipát (dU; látkový tok [µmol/d] *)

2-aminoadipát (dU; látkový tok [µmol/d] *)
00138

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovení je nejvhodnější provádět z 12-ti hodinového, popř. 24 hodinového sběru moče. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 24 h
2 - 8 °C: 5 d
-20 °C: 5 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
2-aminoadipát
dU
*
Látkový tok2-aminoadipát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)

2-aminoadipát (Csf.; látková konc. [µmol/l] *)
08376

Materiál: Likvor
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit příměsi krve. Delší transport v chladu. Součást vyšetření spektra aminokyselin.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 24 h při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 24 h
-20 °C: 1 r
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek skladovat zamrazený.


Viz též:
2-aminoadipát
Likvor
*
Látková koncentrace