SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Erytrocyty s protilátkou navázanou in vivo

Erytrocyty s protilátkouERC(B)_Erytrocyty s protilátkou

Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] přímý antiglob. test)


Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
05146

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr "za tepla" je zcela nutný k vyšetření potransfuzních reakcí a vhodný pro diagnostická vyšetření - možnost chladové protilátky. U novorozenců lze použít pupečníkovou krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 37°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vysrážení vzorku v termostatu, centrifugace v temperované centrifuze.
Poznámka ke stabilitě:
Vychladnutí vzorku před oddělení erytrocytů a séra může vést k deformaci výsledku.


Viz též:
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostErytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] přímý antiglob. test)

Erytrocyty s protilátkou (Erytrocyty (B); přítomnost [-] přímý antiglob. test)
05147

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení, se separačními granulemi
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr "za tepla" je zcela nutný k vyšetření potransfuzních reakcí, a vhodný pro diagnostická vyšetření - možnost chladové protilátky. U novorozenců lze použít pupečníkovou krev.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 37°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vysrážení vzorku v termostatu, centrifugace v temperované centrifuze.
Poznámka ke stabilitě:
Vychladnutí vzorku před oddělení erytrocytů a séra může vést k deformaci výsledku.


Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost