SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Adrenalin

AdrenalinS_Adrenalin

Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)

P_Adrenalin

Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)

U_Adrenalin

Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)

DU_Adrenalin

Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)


Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)

Adrenalin (S; látková konc. [nmol/l] *)
00287

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Sérum je méně vhodný materiál než plazma. Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, neužívat minimálně 3 dny před odběrem antihypertenziva. Transport na ledu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat odseparované sérum, vzorek zamrazit.


Viz též:
S
*
Látková koncentraceAdrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)

Adrenalin (P; látková konc. [nmol/l] *)
00285

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Odběr po 30 minutách v leže s žilním katetrem. Jako antikoagulans použít heparin sodný nebo K2EDTA, jako antioxidant glutathion nebo metabisulfid. Před odběrem dieta, 4 hodiny nepít a nejíst, antihypertensiva neužívat minimálně 3 dny.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugace v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 2 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Skladovat po separaci plazmy.


Viz též:
P
*
Látková koncentraceAdrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)

Adrenalin (U; látková konc. [nmol/l] *)
00289

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Zajistit sběr moče za 24 hodin.


Viz též:
U
*
Látková koncentraceAdrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)

Adrenalin (dU; látkový tok [nmol/d] *)
00283

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo, plast, pro sběr moče s konzervací (HCl)
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat do nádoby s 10 ml HCl, udržovat v chladu. Minimálně 2 dny před sběrem neužívat antihypertenziva.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 4 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
dU
*
Látkový tok