SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoproteinS_Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)

AMF_Alfa-1-fetoprotein

Alfa-1-fetoprotein (Amf.; hmot. konc. [mg/l] *)


Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)

Alfa-1-fetoprotein (S; hmot. konc. [µg/l] *)
12398

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Stanovení se neprovádí v plazmě. Transport krve do laboratoře v den odběru. Stanovení je rovněž součástí screeningu Downova syndromu. Na žádance pro screening vývojových vad musí být uveden: věk matky (u žen, jejichž číslo pojištěnce není rodné číslo), hmotnost matky, gestační věk k datu ultrasonografie. Odběrová sestra je povinna tyto údaje zkontrolovat.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Nerozmrazovat vzorky při teplotě 37°C a vyšších, nechat rozmrznout při laboratorní teplotě.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 7 d
-20 °C: 0,5 r


Viz též:
S
*
Hmotnostní koncentraceAlfa-1-fetoprotein (Amf.; hmot. konc. [mg/l] *)

Alfa-1-fetoprotein (Amf.; hmot. konc. [mg/l] *)
12384

Materiál: Amniová tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Amniová tekutina
*
Hmotnostní koncentrace