SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti glutamátdekarboxyláze

Anti-GADS_Anti-GAD

Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

P_Anti-GAD

Anti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] *)


Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] *)

Anti-GAD (S; arb. látková konc. [kU/l] *)
08411

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden


Viz též:
S
*
Arbitrární látková koncentraceAnti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] *)

Anti-GAD (P; arb. látková konc. [kU/l] *)
08409

Materiál: Krev
Odběr do:
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze, pozor na turbiditu (lipémii). Transportovat v chladu.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě °C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Centrifugovat v chlazené centrifuze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 h
2 - 8 °C: 1 d
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Nerozmrazovat opakovaně.


Viz též:
P
*
Arbitrární látková koncentrace