SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Duffy systém - Fy a

Duffy systém - Fy aERC(B)_Duffy systém - Fy a

Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (gel))
Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (zkum.))


Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)

Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] *)
14478

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 2 d


Viz též:
Erytrocyty (B)
*
PřítomnostDuffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (gel))

Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (gel))
14479

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 2 - 5% náplav v diulentu.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 2 d


Viz též:
Erytrocyty (B)
PřítomnostDuffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (zkum.))

Duffy systém - Fy a (Erytrocyty (B); přítomnost [-] aglutinace (zkum.))
14480

Materiál: Krev
Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek centrifugujeme 3 minuty při 1200g. Před vlastním testováním propereme erytrocyty ve fyziologickém roztoku a zhotovíme 3 - 4% náplav erytrocytů ve fyziologickém roztoku.
Stabilita vzorku: 2 - 8 °C: 21 d


Viz též:
Erytrocyty (B)
Přítomnost