SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Agregace stimulovaná trombinem (TRO)

Agregace stimul. - TROP_Agregace stimul. - TRO

Agregace stimul. - TRO (P; TYPE [-] *)

B_Agregace stimul. - TRO

Agregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] *)
Agregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] agreg. křivka imped.)


Agregace stimul. - TRO (P; TYPE [-] *)

Agregace stimul. - TRO (P; TYPE [-] *)
07710

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou se krev centrifuguje. Získá se plazma bohatá na destičky (centrifugace 10 min. při 80-120 g) a plazma chudá na destičky (centrifugace 20 min. při 2500 g).
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min


Viz též:
Agregace stimul. - TRO
P
*
TypAgregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] *)

Agregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] *)
07708

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky - informujte se v laboratoři.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min


Viz též:
Agregace stimul. - TRO
B
*
TypAgregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] agreg. křivka imped.)

Agregace stimul. - TRO (B; TYPE [-] agreg. křivka imped.)
07709

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Pokyny k odběru vzorku:
Nejméně 7 dnů před odběrem je nutné vysadit léky s antiagregačními účinky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 30 min při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 30 min


Viz též:
Agregace stimul. - TRO
B
Agregační křivka impedančně
Typ