SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

AH50 (Aktivita komplementu alternativní cestou)

AH50S_AH50

AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

P_AH50

AH50 (P; arb. konc. [arb.j.] *)


AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

AH50 (S; arb. konc. [arb.j.] *)
04796

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
AH50
S
*
Arbitrární koncentraceAH50 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

AH50 (P; arb. konc. [arb.j.] *)
04794

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
AH50
P
*
Arbitrární koncentrace