SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Protilátky proti viru HIV typ 1 a 2

Anti-HIV 1,2S_Anti-HIV 1,2

Anti-HIV 1,2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

P_Anti-HIV 1,2

Anti-HIV 1,2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)


Anti-HIV 1,2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-HIV 1,2 (S; arb. konc. [arb.j.] *)
02063

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Vzorek musí být zcentrifugován do 24 hodin. Pokud není možné vyšetření provést do 4 dnů, je nutné sérum stáhnout do samostatné zkumavky s odpovídajícími identifikačními údaji pacienta. Případná hemolýza ztěžuje vyšetření a může deformovat výsledek.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden
Poznámka ke stabilitě:
Uvedené stability se vztahují na oddělené sérum.


Viz též:
Anti-HIV 1,2
S
*
Arbitrární koncentraceAnti-HIV 1,2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)

Anti-HIV 1,2 (P; arb. konc. [arb.j.] *)
02061

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 d při doporučené teplotě 4°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 12 týden


Viz též:
Anti-HIV 1,2
P
*
Arbitrární koncentrace