SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Albumin

AlbuminS_Albumin

Albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

P_Albumin

Albumin (P; hmot. konc. [g/l] *)

U_Albumin

Albumin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

DU_Albumin

Albumin (dU; hmot. tok [mg/d] *)

CSF_Albumin

Albumin (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

PLF_Albumin

Albumin (Pleurální tekutina; hmot. konc. [g/l] *)

PROT(S)_Albumin

Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] *)
Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-acetylcelulóza)
Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)
Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo)

UNSFP_Albumin

Albumin (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)


Albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)

Albumin (S; hmot. konc. [g/l] *)
00504

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze. Lipémie zkresluje výsledky.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
2 - 8 °C: 30 d
-20 °C: 10 r


Viz též:
S_Albumin
Albumin
S
*
Hmotnostní koncentrace
AlbuminAlbumin (P; hmot. konc. [g/l] *)

Albumin (P; hmot. konc. [g/l] *)
03189

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - K2EDTA
Pokyny k odběru vzorku:
Plasma není vhodná pro stanovení albuminu, nutný přídavek hexadimetrin bromidu.


Viz též:
P_Albumin
Albumin
P
*
Hmotnostní koncentrace
AlbuminAlbumin (U; hmot. konc. [mg/l] *)

Albumin (U; hmot. konc. [mg/l] *)
00509

Materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy (obecně)
Pokyny k odběru vzorku:
Přednost má stanovení ve sbírané moči během nočního odpočinku (sběr "overnight"). Koncentraci albuminu lze posoudit při současném stanovení látkové koncentrace kreatininu ve stejném vzorku moče.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týden


Viz též:
Albumin
U
*
Hmotnostní koncentraceAlbumin (dU; hmot. tok [mg/d] *)

Albumin (dU; hmot. tok [mg/d] *)
00475

Materiál: Moč
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Moč sbírat během nočního odpočinku (obvykle osmihodinový sběr od 22.00 hodin do 06.00 hodin) podle návodu pro pacienta. Jediné vyšetření není směrodatné, musí se opakovat. Sběrnou nádobu uchovávejte v chladu. Současně je vhodné stanovit látkovou koncetraci kreatininu v témže vzorku moče.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 7 d
2 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 24 týden


Viz též:
dU_Albumin
Albumin
dU
*
Hmotnostní tokAlbumin (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)

Albumin (Csf.; hmot. konc. [g/l] *)
00470

Materiál: Likvor
Odběr do: Polystyrén bez úpravy
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 1 d
2 - 8 °C: 4 týden
-20 °C: 1 r


Viz též:
Likvor_Albumin
Albumin
Likvor
*
Hmotnostní koncentraceAlbumin (Pleurální tekutina; hmot. konc. [g/l] *)

Albumin (Pleurální tekutina; hmot. konc. [g/l] *)
00480

Materiál: Pleurální tekutina
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Albumin
Pleurální tekutina
*
Hmotnostní koncentraceAlbumin (Protein(S); hmot. podíl [1] *)

Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] *)
00496

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 8 h
2 - 8 °C: 1 týden
-20 °C: 24 týden


Viz též:
Albumin
Protein(S)
*
Hmotnostní podílAlbumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-acetylcelulóza)

Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-acetylcelulóza)
00497

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.


Viz též:
Albumin
Protein(S)
Elektroforéza-acetylcelulóza
Hmotnostní podílAlbumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)

Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo-agaróza)
00498

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.


Viz též:
Albumin
Protein(S)
Elektroforéza-agaróza
Hmotnostní podílAlbumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo)

Albumin (Protein(S); hmot. podíl [1] elfo)
00499

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.


Viz též:
Albumin
Protein(S)
Elektroforéza
Hmotnostní podílAlbumin (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)

Albumin (Nesp.tekut.(Punkce); hmot. konc. [g/l] *)
08423

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
Albumin
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Hmotnostní koncentrace