SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alkalická fosfatáza - střevní typ (enzym)

ALP střevníS_ALP střevní

ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP(S)_ALP střevní

ALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)


ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP střevní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00561

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Stanovuje se v rámci elektroforézy izoenzymů ALP při zvýšené aktivitě celkové ALP. Koncentrace střevního izoenzymu stoupá po jídle, proto je nutné provádět odběr vždy nalačno.
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 6 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

ALP střevní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
00557

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivity