SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alkalická fosfatáza - jaterní typ (enzym)

ALP jaterníS_ALP jaterní

ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP(S)_ALP jaterní

ALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)


ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP jaterní (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00569

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 4 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

ALP jaterní (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
00565

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem
Pokyny k odběru vzorku:
Odebírat na lačno.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden


Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivity