SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alkalická fosfatáza - placentární typ (enzym)

ALP placentárníS_ALP placentární

ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP(S)_ALP placentární

ALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)


ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALP placentární (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00577

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Zabránit hemolýze.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 4 h
2 - 8 °C: 3 d
-20 °C: 4 týden
Poznámka ke stabilitě:
Vzorek lze 3x rozmrazit a zmrazit.


Viz též:
S
*
Koncentrace katalytické aktivityALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)

ALP placentární (ALP(S); podíl katal. akt. [1] *)
00573

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast se separačním gelem


Viz též:
ALP(S)
*
Podíl katalytické aktivity