SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alkalická fosfatáza (semikvantitativně)

ALP (semikvantitativně)NEUT_ALP (semikvantitativně)

ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] *)


ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] *)

ALP (semikvantitativně) (Neutrofily; arb. katal. akt. [-] *)
09137

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou - soli EDTA
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 1 h při doporučené teplotě 20°C.
Pokyny k předanalytické úpravě vzorku:
Před vyšetřením krev dobře promísit.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 5 h
Poznámka ke stabilitě:
Nefixované nátěry stabilní 5 dnů.


Viz též:
Neutrofily
*
Arbitrární katalytická aktivita