SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012

Alaninaminotransferáza

ALTS_ALT

ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

P_ALT

ALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

UNSFP_ALT

ALT (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)


ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALT (S; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00581

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Maximální čas od získání do zpracování vzorku je 2 h při doporučené teplotě 20°C.
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní.


Viz též:
S_ALT
ALT
S
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALT (P; konc. katal. akt. [µkat/l] *)
00579

Materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Pokyny k odběru vzorku:
Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Stabilita vzorku: 18 - 26 °C: 2 d
2 - 8 °C: 5 d
Poznámka ke stabilitě:
ALT ve zmrazeném vzorku je nestabilní. Lipémie může ovlivnit výsledky.


Viz též:
P_ALT
ALT
P
*
Koncentrace katalytické aktivity
ALTALT (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)

ALT (Nesp.tekut.(Punkce); konc. katal. akt. [µkat/l] *)
08445

Materiál: Tekutina blíže nespecifikovaná, získaná punkcí
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy


Viz též:
ALT
Nespecif. tekutina(Punkce)
*
Koncentrace katalytické aktivity